Handledarutbildning

Fakta om handledarutbildningen

Sedan den 1 januari 2006 är det obligatoriskt med en introduktionsutbildning för handledare och elever vid privat övningskörning.

För att godkännas som handledare ska du:

  1. Ha fyllt 24 år
  2. Ha ett giltigt körkort minst 5 år utfärdat av en EES-stat
  3. Ha gått en introduktionsutbildning

I priset ingår också en folder med en handledarbok.

där Trafikverkets kursplan finns presenterad, samt div. annat viktigt material,

Under utbildningen får du information om bland annat vad du som handledare har för ansvar vid övningskörningen, vilka krav och bedömningskriterier som gäller vid förarprov (kunskapsprov och körprov) och hur viktig körerfarenheten är för trafiksäkerheten.

Vi diskuterar på vilka sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation olika.

Elev och handledare kan gå utbildningen var för sig.

Både handledare och elev måste ha gått introduktionsutbildningen för att få övningsköra privat.

Eleven ska vid den privata övningskörningen
ha ett giltigt körkortstillstånd och en giltig introduktionsutbildning. Körkortstillståndet är giltigt i fem år från dagen för beslut och introduktionsutbildningen är giltig i fem år från dagen den genomfördes.

Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader
för att få gå utbildningen (man får övningsköra med personbil från det att man är 16 år).

Efter utbildningen Rapporterar vi in till Transportstyrelsen att ni deltagit.

Du som ska övningsköra eller bli handledare måste själv anmäla dig till Transportstyrelsen

Körkortstillstånd kostar 0 kr

Handledartillstånd kostar 0 kr.

Handledarkursen

Kursen omfattar 3 timmar plus rast och kursplanen är uppdelad i tre moment:

  • Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning
  • Planering och strukturering av övningskörningen
  • För trafiksäkerheten viktiga faktorer

Om ni kombinerar privat övningskörning med att ta några lektioner i trafikskola,

så får ni den effektivaste och säkraste körkortsutbildningen.

LYCKA TILL!