Riskutbildning

Riskutbildning för B-körkort

Sedan den 1 april 2009 är en obligatoriska riskutbildningen utökad till en tvådelad utbildning.

Del 1

Är riskutbildningens teoretiska del och omfattar alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt.

Kursen är 3 timmar + raster.

Del 2

Är riskutbildningens praktiska del, (halkbana) och omfattar hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.

Halkbanan finns på flygstaden, Söderhamn: https://www.halkbanasoderhamn.se/

Vi hjälper dig att boka in halkbanan.

Vår personal skjutsar dig och tar hand om dig på halkbanan, och lämnar av dig här igen, när ni är klara med utbildningen.

Allt för att göra det lätt för dig som kund hos oss...

Både del 1 och 2 måste vara genomförda och giltiga innan du gör kunskapsprov och körprov. Riskutbildning kan genomföras hos utbildare som är godkända av Vägverket.

En genomförd riskutbildning är giltig i 5 år, men upphör att gälla samma dag som körkortet utfärdas. Den som har fått sitt körkort återkallat och måste göra om sitt kunskapsprov och körprov måste alltså också gå om riskutbildningen.

Undantag

Undantag från kravet på genomförd riskutbildning gäller för dig som ska göra prov för att upphäva villkor för automatväxlat fordon, och för körkortsinnehavare som förelagts att komma in med bevis om godkänt förarprov för fortsatt körkortsinnehav.

teorilektion

Kommande kurser Del 1

Se startsidan för aktuella datum !